Senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar - Anbud - Norges Kommunekalender

Senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar

Oppdragsgiver: Sykkylven kommune Org.nr: 964980365
Telefon: 70246500
Web: www.sykkylven.kommune.no/ E-post: postmottak@sykkylven.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 70246557
Primær kontakt: Eli Otterlei
Primær kontakt e-post: eli.otterlei@sykkylven.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Sykkylven
Sammendrag: Det vert vist til tidlegare kunngjering frå Sykkylven kommune ref. Doffin 1619922018/803.Ny utlysning gjeld berre endring i høve utviding av tal utleiebustadar frå opprinnelg forespurt 6-10 leilegheiter til ei auke til 6- 20 leilegheiter då kommunen ser eit større behov.Sykkylven kommune søkjer senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar.Sykkylven kommune ønsker i samarbeid med Husbanken å kunne inngå tildelingsavtalar på nye bustadprosjekt for seniorar med ein eller fleire profesjonelle utleigeaktørar. Bustadprosjektet må ha sentral beliggenheit i Sykkylven.Kommunen har i behov for 6-20 stk. 3 roms leilegheiter (ca 60-70 kvm).Tildelingsavtaler gir Sykkylven kommune rett til å tildele bustadsøkarar leige av alle leilegheitene i prosjektet. Det kan tilbys leilegheiter i fleire prosjekt, og utbyggjar må sjølv skaffe tomt. Beliggenheit og planar for utvikling av tomta må synast på situasjonsplanen.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no