Anskaffelse av 2 småhus på Dybingen i Sandnes kommune - NS 8407 - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse av 2 småhus på Dybingen i Sandnes kommune - NS 8407

Oppdragsgiver: Sandnes Kommune. Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no/ E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51335557
Primær kontakt: Richard Haukeland
Primær kontakt e-post: Richard.Haukeland@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Det skal i henhold til boligsosial handlingsplan bygges 2 småhus på Dybingen i Sandnes kommune. Disse skal være tilpasset brukere med spesielle behov og være av robust utførelse
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no