Arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe til forprosjekt Såner brannstasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe til forprosjekt Såner brannstasjon

Oppdragsgiver: Movar Iks Org.nr: 959272204
Telefon: 69262110
Web: www.movar.no E-post: movar@movar.no
Kontaktpunkt: +47 95034983
Primær kontakt: Lisbeth Smestad
Primær kontakt e-post: lisbeth.smestad@movar.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: I 2016 ble det gjennomført en revisjon av risiko og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) for Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), med bistand fra Norconsults samfunnssikkerhet og beredskapsavdeling. Videre ble det utarbeidet et forslag til en fremtidig organisering av brannvesenet for å møte de utfordringene som ROS-analysen avdekket. I denne analysen fremgår det at brannberedskapen i Mosseregionen i fremtiden skal baseres på døgnkasernerte mannskaper på alle stasjoner, og at deltid skal avvikles i Rygge og i Vestby. I Moss skal stasjonen bestå av minst 5 mannskaper, og i Rygge og Vestby 3 mannskaper. Stasjonene i Rygge og Vestby må allikevel ha kapasitet til å huse flere mannskaper ved behov, slik utast til skisse viser.
Bransje(r): 153715 - Arkitekter | 96551 - Landskapsarkitekter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no