Holmenkollveien 22 - Etablering av omsorgsboliger - Anbud - Norges Kommunekalender

Holmenkollveien 22 - Etablering av omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF Org.nr: 974780747
Telefon: 23460500
Web: www.boligbygg.no E-post: postmottak@bby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47632618
Primær kontakt: Thomas Øiestad
Primær kontakt e-post: thomas.oiestad@bby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Det skal oppføres 6 boenheter med tilhørende personalbase, bygget i rekke. Boenhetene er tilpasset hardbruk og skal være et døgnbemannet botilbud til personer med ROP-diagnose. Boenhetene etableres som 1-roms leiligheter, hver på ca. BTA 32 m2. I tillegg til de 6 boenhetene og basen er det kjeller med teknisk rom. Prosjektet skal tilfredsstille TEK10.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no