Ledningsanlegg Klett - Spongdal. E3 Prefabrikkerte avløpspumpestasjoner - Anbud - Norges Kommunekalender

Ledningsanlegg Klett - Spongdal. E3 Prefabrikkerte avløpspumpestasjoner

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 48143675
Primær kontakt: Kristin Høiem
Primær kontakt e-post: kristin.hoiem@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Trondheim Kommune, Kommunalteknikk, innbyr med dette til konkurranse om utførelse avprosjektet:Ledningsanlegg Klett Spongdal.Entreprise E3. Prefabrikkerte avløpspumpestasjoner.Entreprisen er organisert som en totalentreprise. Entreprisens omfang samt hvilke funksjons- ogkvalitetskrav som må være tilfredsstilt fremgår av etterfølgende beskrivelse med bestemmelser ogtegninger.Tilbyder må selv sørge for nødvendig arbeidsgrunnlag herunder tegninger, beregninger, FDVdokumentasjon etc.Det ønskes tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlaget som ernødvendig for å oppfylle vilkårene i kontrakten.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no