Båtsfjord kommune -VA Havnegata 2019 - Anbud - Norges Kommunekalender

Båtsfjord kommune -VA Havnegata 2019

Oppdragsgiver: Aquapartner AS Org.nr: 963164157
Telefon: 90589859
Web: www.aquapartner.no E-post: post@aquapartner.no
Kontaktpunkt: +47 90101001
Primær kontakt: Kjell Ludvigsen
Primær kontakt e-post: kjell.ludvigsen@aquapartner.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Båtsfjord
Sammendrag: Båtsfjord kommune skal gjennomføre sanering av vann- og avløpsledninger i Havnegata som ikke tilfredsstiller dagens krav til styrke, tetthet og bortledningssikkerhet, og som kan oppgraderes i den hensikt å oppnå bedre driftsforhold.Oppdragsgiver inviterer som et ledd i dette arbeidet til konkurranse om sanering av vann- og avløpsledninger, gjenoppbygging av vei med gatelys i Havnegata samt etablering av fortau langs deler av strekket. Arbeidene skal utføres ved tradisjonell grøftegraving.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no