Parallelloppdrag - Den grønne ringen i Hovinbyen - Anbud - Norges Kommunekalender

Parallelloppdrag - Den grønne ringen i Hovinbyen

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten Org.nr: 971040823
Telefon: 02180
Web: www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Anne Marit Ringvold
Primær kontakt e-post: anne.ringvold@pbe.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Den grønne ringen er et hovedgrep i strategisk plan for Hovinbyen, som ble vedtatt av bystyret 20.06.2018. Den planlagte forbindelsen er ca. 6,5 km lang, og viktig for å binde sammen Hovinbyens gang- og sykkelnettverk, blågrønne struktur, offentlige rom og nabolag.Oppdragsgiver ønsker å gjennomføre parallelloppdraget for å få gode forslag til hvordan Den grønne ringen kan få en helhetlig karakter, samtidig som stedstilpasning ivaretas. Oppgaven vil være å komme frem til et samlet designkonsept for byromselementer for Den grønne ringen, med fokus på beplantning, belysning, merking og møblering. Det skal illustreres hvordan designkonseptet kan komme til uttrykk på utvalgte steder langs Den grønne ringen.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.10.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no