Åskollen etappe 4 - Anbud - Norges Kommunekalender

Åskollen etappe 4

Oppdragsgiver: Drammen kommune Org.nr: 939214895
Telefon: 03008
Web: www.drammen.kommune.no/ E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90402647
Primær kontakt: Sylvia Karstad
Primær kontakt e-post: sylvia.karstad@drmk.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Sammendrag: Etablering av nytt separatsystem og ny vannledning, inkludert kummer og utskifting av stikkledninger.Videre gjenoppbygging av vei, og overflatedetaljer.Opsjon for etablering av grøft for kabelanlegg, samt veilys.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.10.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no