218576 VA anlegg Øverbylia HB - Skjerven, Gjøvik kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

218576 VA anlegg Øverbylia HB - Skjerven, Gjøvik kommune

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser for Gjøvik kommune Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61189638
Primær kontakt: Thore Amundsen
Primær kontakt e-post: thore.amundsen@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Gjøvik
Sammendrag: Oppdraget gjelder konkurranse på etablering og bygging av VA ledning mv på strekningen Øverbylia HB - Skjerven i Gjøvik kommune.Det kan bli arrangert befaring. Melding om dette vil i såfall bli lagt ut som tilleggsopplysninger på kunngjøringen med noen dagers varsel.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.10.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no