18/3048 VA Sanering Tallholen - Anbud - Norges Kommunekalender

18/3048 VA Sanering Tallholen

Oppdragsgiver: Stange kommune Org.nr: 970169717
Telefon: 62562000
Web: www.stange.kommune.no/ E-post: post@stange.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 62562000
Primær kontakt: Anna Wang Mikkelsen
Primær kontakt e-post: anna.wang.mikkelsen@stange.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
Sammendrag: Stange kommune, Kommunalteknikk, innbyr godkjente entreprenører i tiltaksklasse 2 til å gi tilbud på arbeider i forbindelse med prosjektet "VA Sanering Tallholen i Romedal".Det skal saneres ca. 750m spillvannsledning som skal ligge i terreng og ca. 350m vann-, spillvanns- og overvannsledninger som skal ligge i kommunale veg på Tallholen.Vegene skal gjenoppbygges snarest etter at rør er lagt og grøft gjenfylt, slik at beboere i området berøres minst mulig.  Det anlegges provisorisk kjøreveger. Entreprenøren skal sørge for at det til enhver tid er adkomst for utrykningskjøretøy, renovasjon og post til alle boliger, uten lengre gå avstand, og at beboere det aller meste av tiden kan kjøre til egen parkeringsplass.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Lavest pris - 100%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 02.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no