Hanekleiva N2, VA-anlegg og GS-vei, etappe 1 - Anbud - Norges Kommunekalender

Hanekleiva N2, VA-anlegg og GS-vei, etappe 1

Oppdragsgiver: Sande kommune (Vestfold) Org.nr: 938971471
Telefon: 33787000
Web: www.sande-ve.kommune.no/ E-post: postmottak@sande-ve.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41541224
Primær kontakt: Vigdis Stuvika
Primær kontakt e-post: vigdis.stuvika@sande-ve.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Sammendrag: Entreprisen omfatter alle arbeider med etablering av vann- og avløpsanlegg, samt ny gang- og sykkelveg for del av nytt næringsområde 2 i Hanekleiva, Sande kommune
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.10.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no