Slukkeanlegg i omsorgsboliger - Pakke 10 - Marmorveien 2 - Anbud - Norges Kommunekalender

Slukkeanlegg i omsorgsboliger - Pakke 10 - Marmorveien 2

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF Org.nr: 985987246
Telefon: 23488000
Web: omsorgsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23488000
Primær kontakt: Marie Louise Jørgensen
Primær kontakt e-post: marielouise.jorgensen@oby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å gi bygningsmassen i Marmorveien 2 en oppgradert brannsikkerhet. Per i dag har bygget ikke sprinkleranlegg. Det er ikke valgt løsning med hensyn til type anlegg, da dette er en del av tildelingskriteriene, pkt. 4.1.Anskaffelsen skal gjennomføres som en totalentreprise.
Bransje(r): 60211 - Brannsikringsarbeid og -utstyr | 60210 - Brannslukningsutstyr | 40436 - Brannsikringsutstyr
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no