Kjøp av krokcontainere - Anbud - Norges Kommunekalender

Kjøp av krokcontainere

Oppdragsgiver: Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Org.nr: 957387969
Telefon: 74281760
Web: www.mna.no E-post: post@mna.no
Kontaktpunkt: +47 90774465
Primær kontakt: Geir Hildrum
Primær kontakt e-post: geir@mna.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Selskapet skal gå til anskaffelse av 8 krokcontainere (40 m3) for interntransport av avfallsfraksjoner til Stormyra Avfallsanlegg.
Bransje(r): 60260 - Containere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no