Utvidelse Holdebakken høydebasseng - Anbud - Norges Kommunekalender

Utvidelse Holdebakken høydebasseng

Oppdragsgiver: Hemsedal kommune Org.nr: 964952701
Telefon: 31408800
Web: www.hemsedal.kommune.no/ E-post: postmottak@hemsedal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 31408800
Primær kontakt: Bjørn Olav Viken
Primær kontakt e-post: postmottak@hemsedal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Hemsedal
Sammendrag: Det skal etableres et nytt vannbasseng med bassengvolum på 1000 m3 utført i glassfiber eller rustfritt stål inntil eksisterende basseng. Ventilkammeret må utvides for å få plass til ekstra rørføringer. Det skal også graves nytt ledningsanlegg til kum i vegen Rådyrlie, lengde ca 200 meter. Det skal legges vannledning Ø280 som ny ekstra fylle/tappeledning til bassenget samt en Ø160 i del av strekningen som forsyning til fremtidig mellomtrykksone. Det skal også legges med spillvannsledning Ø250 (160). Eksisterende trykkøkningsstasjon mot Anderdalslia skal fortsatt benyttes, men flyttes til nytt rom. Eksisterende reduksjonsventiler for mulig manuell tapping fra Anderdalslia flyttes også til nytt rom. Det skal monteres reduksjonsventil og vannmåler for å kunne forsyne til mellomtrykksone.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 96569 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.12.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no