Vektertjenester barnetoget 17. mai i Oslo kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Vektertjenester barnetoget 17. mai i Oslo kommune

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Utdanningsetaten Org.nr: 976820037
Telefon: 02180
Web: utdanningsetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 96091990
Primær kontakt: Eiulf Schie
Primær kontakt e-post: eiulf.schie@ude.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Hvert år deltar ca 125 skoler i barnetoget i Oslo sentrum, med mellom 25 og 30 000 deltakere.Hver skole har avtaler med voksne ledsagere som har et definert ansvar i barnetoget. Deresansvar er regulert gjennom sentrale retningslinjer. I tillegg til skolene går omtrent like mangekorps. Først i barnetoget går byens politiske og administrative ledelse. Det er behov forvektertjenester for å sikre en trygg og velorganisert gjennomføring av barnetoget, både påoppstillingsplasser, ved spesielt angitte steder og ved oppløsningen av barnetoget påRådhusplassen. I tillegg kommer tjenester forbundet med presseområde og området ved KarlJohan-monumentet på Slottsplassen som er avsatt til publikum med adgangskort.
Bransje(r): 61592 - Vaktselskaper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no