Østensjøveien 56, Kvinnetiltaket Bryn - Totalentreprise for bygging av forsterkningsrom og forsterkningsbad - Anbud - Norges Kommunekalender

Østensjøveien 56, Kvinnetiltaket Bryn - Totalentreprise for bygging av forsterkningsrom og forsterkningsbad

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF Org.nr: 985987246
Telefon: 23488000
Web: omsorgsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23488000
Primær kontakt: Sjur Haug Austbø
Primær kontakt e-post: sjur.haug.austbo@oby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Gjelder i hovedsak ombygging av 6 eksisterende beboerrom til forsterkningsrom med forsterkningsbad samt rehabilitering av arealer som skal brukes til fremtidig TV stue, kontor, WC, samt utvidelse av felles/kjøkkenarealet. Bestillingen gjelder også nytt luftbehandlingsaggregat.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no