Fv. 109 Borøyveien, siktutberding i enkelte kurver og breddeutvidelse - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 109 Borøyveien, siktutberding i enkelte kurver og breddeutvidelse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: ernst-johnny.jenssen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder
Sammendrag: Konkurransegrunnlag gjelder siktutbedringer av tre punkter i enkelte kurver mellomSnaresund - Blodkil og breddeutvidelse langs Fv.109 Borøyveien, i Tvedestrand kommune. Tilbudsgrunnlaget er beskrevet i henhold til NS8406 med Statens vegvesen prosesskoder.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no