Tilbusinnbydelse for utbedring av teglsteinsfasader på Sykehuset Telemark HF - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbusinnbydelse for utbedring av teglsteinsfasader på Sykehuset Telemark HF

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Kontaktpunkt: +47 35003333
Primær kontakt: Halvor Garvik
Primær kontakt e-post: halvor.garvik@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Skien
Sammendrag: Utbedring av teglsteinfasader.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99902 - Fasadeentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.12.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no