Renovering storkjøkken Kvalsund Helsesenter - Anbud - Norges Kommunekalender

Renovering storkjøkken Kvalsund Helsesenter

Oppdragsgiver: Kvalsund Kommune Org.nr: 964830622
Telefon: 78415555
Web: www.kvalsund.kommune.no/ E-post: servicekontoret@kvalsund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41672653
Primær kontakt: Svein Tore Kristoffersen
Primær kontakt e-post: sveintore.kristoffersen@kvalsund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Kvalsund
Sammendrag: Kjøkkenet ved Kvalsund Helsesenter tilfredsstiller ikke dagens krav til institusjonskjøkken og skal derfor renoveres og oppgraderes. I tillegg til ombygging for å få en mer funksjonell arbeidslinje, skal kjøkkenet oppgraderes med ny veggkledning og nytt gulvbelegg, samt delvis ny kjøkkeninnredning og utstyr. I den forbindelse blir det også oppgradering av både elektrisk anlegg og vann, avløp og ventilasjon/avtrekk.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no