Elektroarbeider - Anbud - Norges Kommunekalender

Elektroarbeider

Oppdragsgiver: Drammen Drift KF Org.nr: 876487772
Telefon: 32245500
Web: www.drammendrift.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 40211942
Primær kontakt: Anders Olaussen
Primær kontakt e-post: anders.olaussen@drmk.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Sammendrag: Drammen Drift KF er oppdragsgiver for denne anskaffelsen. Vårt organisasjonsnummer er 876 487 772. Drammen Drift KF har ca. 40 fast ansatte og er et kommunalt foretak eid av Drammen kommune. Foretaket driver entreprenørvirksomhet innen vann/avløp og drift av VA-anlegg.Nærmere informasjon finnes på vår hjemmeside:https://www.drammen.kommune.no/kommunale-foretak/drammen-drift/drammen-drift/
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.12.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no