Rong skule - ny gymsal - Anbud - Norges Kommunekalender

Rong skule - ny gymsal

Oppdragsgiver: Øygarden kommune Org.nr: 938766223
Telefon: 56382000
Web: www.oygarden.kommune.no/ E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94191010
Primær kontakt: Aleksandra Kamieniecka
Primær kontakt e-post: aka@hrprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Øygarden
Sammendrag: Øygarden kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for totalentreprise i prosjektet Rong skule, ny gymsal, 61704.Med bakgrunn i tidligere vedtak er det tegnet ut skisser av en ny gymsal for Rong skule. Gymsalen plasseres på samme tomt som Rong skule.Bygget har et funksjonsareal på 350 kvm. Selve gymsalen har aktivitetsflate på 213 kvm. Gymsalen skal ivareta behovet for kroppsøving på grunnskolens ulike trinn.Mer informasjon om prosjektet og kontrakten finnes i "Del II Kontraktsgrunnlaget Rong skule, ny gymsal".Tilbudet skal utarbeides i henhold til retningslinjene gitt i konkurransedokumentene, som består av:- Kunngjøring i Mercell,- Dokumentet "Del I Konkurransebeskrivelse - Rong skule, ny gymsal" med Vedlegg Del I.1: Tilbudsskjema,- Oppdragsgivers spesifikasjon i "Del II Kontraktsgrunnlaget Rong skule, ny gymsal" inkludert vedlegg.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.12.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no