GS-veg fv.455 Skybak - Søgardshaugen, byggetrinn 1 - Anbud - Norges Kommunekalender

GS-veg fv.455 Skybak - Søgardshaugen, byggetrinn 1

Oppdragsgiver: Åsnes Kommune Org.nr: 964948232
Telefon: 62956600
Web: www.asnes.kommune.no/ E-post: post@asnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91599235
Primær kontakt: Ove Johnny Dybendal
Primær kontakt e-post: ove.johnny.dybendal@asnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Åsnes
Sammendrag: Prosjektet innebærer bygging av gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom tidligere Skybak handel og Søgardshaugen i Åsnes Kommune, og inngår som en del av siste parsellstrekning for en lengre sammenhengende gs-veg strekning mellom Våler grense og Søsnsterud. Strekningen er ca. 1 km. Arbeidet skal foregå mellom profil 4975 - 5895 langs hp.01 fv.455.Prosjektet berører private boligeiendommer, jordbruksarealer og et regulert vannspeil. Arbeidet omfatter også rekkverksarbeid, legging av trekkerør for fiberkabel, etablering av 1 stk. rasteplass, jordbruksdrenering, stikkrenner, omlegging av privat avløpsledning og istandsetting av anleggsområdet etter endt arbeid.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.12.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no