Utbetring av kryss Fv 57 - Kv 20 Jarstadvegen - Anbud - Norges Kommunekalender

Utbetring av kryss Fv 57 - Kv 20 Jarstadvegen

Oppdragsgiver: Fjaler kommune Org.nr: 864968422
Telefon: 57738000
Web: www.fjaler.kommune.no E-post: post@fjaler.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 57738051
Primær kontakt: Arne Strand
Primær kontakt e-post: arne.strand@fjaler.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Fjaler
Sammendrag: Prosjektet skal utbetre krysset frå Fv 57 til Kv 20 Jarstadvegen. Det skal bla.a utføres arbeid med:- Graving, fylling for omlegging/utviding av vegkryss-Ny forstøtningsmur i betong- Asfaltarbeider- Vegrekkverk
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no