Fv. 63 Korsmyra - Indreeide. Tilbud 1. Forskjæringer og veg i dagen - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 63 Korsmyra - Indreeide. Tilbud 1. Forskjæringer og veg i dagen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 02030
Primær kontakt: Rønnaug Bersås
Primær kontakt e-post: ronnaug.bersaas@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Stranda
Sammendrag: Prosjektet er på fv. 63, og skal rassikre vegen mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Norddal kommune. Geiranger, som på vinteren bare har fv. 63 som eneste tilkomstveg, vil med dette prosjektet få en sikrere vegforbindelse. Det skal bygges ca 5,3 km ny veg, hvorav ca 4,8 km er i tunnel.Prosjektet er delvis i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og i verdsarvområdet Geirangerfjorden med omland, og strekninga inngår i Nasjonal Turistveg Geiranger-Trollstigen.Tilbud 1 fv. 63 Korsmyra - Indreeide med forskjæringer og veg i dagen er starten på dette prosjektet.Dagens ÅDT er ca 550 i gjennomsnitt, med ca 200 i vinterhalvåret og ca 1500 om sommeren i turistsesongen.Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no