Ombygging Sveberg skole - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging Sveberg skole

Oppdragsgiver: Malvik kommune Org.nr: 971035560
Telefon: 73972000
Web: www.malvik.kommune.no/ E-post: postmottak@malvik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 73972165
Primær kontakt: Wolfram Pretzsch
Primær kontakt e-post: wolfram.pretzsch@malvik.kommune.no
Sammendrag: Sveberg skole har behov for mer areal til undervisningslokaler og noe bedregarderobekapasitet for å håndtere øket elevtall.Malvik kommune mangler også et eget tilbud til elever med behov for særlig tilrettelagtopplæring. Sveberg skole ønsker å bygge opp et tilbud for denne gruppen allerede fra skolestart 2019. Skolen ser for seg å bygge opp et fagmiljø på anslagsvis 8 - 10 ansatte kan betjene 5 - 6elever med spesielle behov.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no