VA-Anlegg Kjosen og Hollundsdalen - Anbud - Norges Kommunekalender

VA-Anlegg Kjosen og Hollundsdalen

Oppdragsgiver: Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Org.nr: 985228825
Telefon: 53428840
Web: www.bva.no E-post: jh@bva.no
Primær kontakt: Jan Otto Hovland Johannesen
Primær kontakt e-post: janotto.johannessen@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bømlo
Sammendrag: - Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS ønsker spesifisert tilbud på opparbeidelse av følgende:- Legging av nye vann- og avløpsledninger fra Stokkabekkvegen på Ekornseter og ned Kjosen til Ekornvika. Arbeidene inkluderer utvidelse og oppgradering av eksisterende jordbruksveg.- Omlegging av offentlige vann- og avløpsledninger ved Finnås Kraftlag sin tomt i Hollundsdalen. Arbeidene inkluderer reetablering av alle berørte arealer.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no