Prosjektering av en overføringsledning til ny drikkevannskilde - Anbud - Norges Kommunekalender

Prosjektering av en overføringsledning til ny drikkevannskilde

Oppdragsgiver: Eigersund Kommune Org.nr: 944496394
Telefon: 51468000
Web: www.eigersund.kommune.no/ E-post: post@eigersund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51468311
Primær kontakt: Annbjørg E. Skofteland
Primær kontakt e-post: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Eigersund
Sammendrag: Eigersund kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) innbyr til åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt med et rådgivende ingeniørfirma for prosjektering av ledningsnett for en overføringsledning fra en ny vannkilde til Eigersund kommune.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no