MP MetroBuss Heimdal stasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

MP MetroBuss Heimdal stasjon

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 02030
Primær kontakt: Rønnaug Bersås
Primær kontakt e-post: ronnaug.bersaas@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag
Sammendrag: Utbygning av MB Heimdal stasjon Omstigningspunkt (SVV)Ringvålvegen VA - tiltak (SVV)Servicebygget for Bane Nor Eiendom AS gjennomført i totalentrepriseTiltak nr.: 1 - Byggherre SVVUtbygning av Metrobuss Heimdal stasjon omstigningspunkt.Tiltak nr.: 2 - Byggherre SVVUtbedre Ringvålvegen (Fv 841) i bekkedalen mellom Ole Laulos veg og Kirkeringen, for å sikre metrobussen bedre fremkommelighet på strekningen.Tiltak nr.: 3 Servicebygg (egen totalentreprisekontrakt) - Byggherre Bane NOR EiendomNye Heimdal stasjon kombinerer funksjoner som både er tradisjonelle og nye for denne typen bygg. I tillegg til ventearealer for passasjerer, toaletter og servicefunksjoner, huser bygget en kafe og et sykkelhotell.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no