C00712 Evenes - Elektro Lavspent IKT - Anbud - Norges Kommunekalender

C00712 Evenes - Elektro Lavspent IKT

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 95936550
Primær kontakt: Per Grøtte
Primær kontakt e-post: per.grotte@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Evenes
Sammendrag: Lavspenningsinstallasjonene inkluderer hoved­sakelig utendørsanlegg. Dette inkluderer elkraft forsyning mellom nettstasjoner og nye bygg/objekter, veilys, jording, motor­varmeuttak og ladestasjoner for elbiler. Dette inkluderer bl.a.:- Lavspent forsyning til ca 20-25 bygg/objekter av forskjellig størrelse- Veilysanlegg for ca 2,2 km vei med tilhørende master, armaturer og tennskapI tillegg blir det noe installasjoner i bygninger relatert til infrastruktur, bl.a.:- 690V / 2500A strømskinner for reservekraftanlegg- Fordelingstavler- Elektroinstallasjoner i områdefordelinger og berørte tekniske romIKT-installasjonene inkluderer fiberkabling, fiber skjøtebokser, fibertermineringspaneler og IKT-rack i område­fordelere og diverse bygg/objekter. Det skal også trekkes en del parkabler for telefon og signal til nye bygg/­objekter. Omfanget inkluderer bl.a.:- Ca 45 km fiberkabel av forskjellig dimensjon fra G4 til G288- Ca 70 stk skjøtebokser 
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.01.2019
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 27.11.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no