Askvoll kommune - Sanering VA-leidningar i Prestemarka i Askvoll sentrum - Anbud - Norges Kommunekalender

Askvoll kommune - Sanering VA-leidningar i Prestemarka i Askvoll sentrum

Oppdragsgiver: Askvoll kommune Org.nr: 964968330
Telefon: 57730700
Web: www.askvoll.kommune.no E-post: postmottak@askvoll.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 57730732
Primær kontakt: Per Jan Ryland
Primær kontakt e-post: per.jan.ryland@askvoll.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Askvoll
Sammendrag: Askvoll kommune skal sanere mellom 500-600 lm med VA-leidning samt overvassleidning i trace til kommunal veg. Prosjektet omfatter og levering av slamavskiljar mm.
Bransje(r): 60120 - Avløpsrensing | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no