Renovering av vann- og avløpskummer - Anbud - Norges Kommunekalender

Renovering av vann- og avløpskummer

Oppdragsgiver: Asker kommune Org.nr: 944382038
Telefon: 66909000
Web: www.asker.kommune.no E-post: post@asker.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 66909447
Primær kontakt: Iren Meli Lundby
Primær kontakt e-post: ilundby@asker.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Asker kommune, ved kommunalteknisk avdeling (KTA), og Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med «Rammeavtale for renovering av vann- og avløpskummer (VA-kummer)».
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no