C00847 - Totalentreprise, ombygging til kontorlokale og lager Sola - Anbud - Norges Kommunekalender

C00847 - Totalentreprise, ombygging til kontorlokale og lager Sola

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 40248565
Primær kontakt: Helle Erevik
Primær kontakt e-post: helle.erevik@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sola
Sammendrag: Forsvaret skal etablere midlertidige kontorer i eteksisterende lokale som tidligere har vært brukt som lager og verksted. Detteskal bygges om til og inneholde 11 kontorplasser, møterom for opptil 12personer, garderobe og kopi/printerrom. Kontorlokalområdet er på rundt 250m2 istørrelse. Det vil være behov for noe rivning og oppføring av noen nye vegger.I tillegg skal det bygges et delt varmt- og kaldt lager innei kaldt lager (rom i rom).Varmt lageret skal ha en størrelse på ca 250m2 og høyden fragulv til tak skal være 5 m. Kald del av nytt lager skal gjerdes inn med gjerdersom er ca 2,5 m høye og uten tak.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no