Ny brannstasjon og driftsavdeling - teknisk etat - Anbud - Norges Kommunekalender

Ny brannstasjon og driftsavdeling - teknisk etat

Oppdragsgiver: Ballangen kommune Org.nr: 945152931
Telefon: 76929000
Web: www.ballangen.kommune.no/ E-post: post@ballangen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99748749
Primær kontakt: Thomas Hareide
Primær kontakt e-post: thomas.hareide@multiconsult.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Ballangen
Sammendrag: Ballangen kommune har kjøpt Bjørkåsveien 20 i Ballangen for ombygging til brannstasjon og driftsavdeling teknisk etat.Grunnflaten er på ca. 1030 m2Tidligere har bygget vært benyttet til forskjellige typer næring. Det meste av rivningsarbeid er allerede utført av Ballangen kommune.Eksisterende bygning fra 1987 er satt opp med bæresystem bestående av stålsøyler, stålbjelker og fagverksdragere i tak. Det er punktfundamenter under søylene med akseavstand 5m. Ringmuren går mellom fundamentene. Høyde på gulvet ligger ca. 10 cm under topp ringmur. Tiltaket vil i hovedsak omfatte bygningsmasse innenfor eksisterende klimaskall.Tiltaket er nærmere beskrevet i kapittel E - Teknisk beskrivelse. Det vises for øvrig til vedlegg 5 - Rombehandlingsskjema.Prosjektet vil bli gjennomført som en totalentreprise etter NS 8407 med de endringer som følger av teknisk beskrivelse, kapittel E vil bli lagt til grunn for kontrakten.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no