Utvidelse av FV229 - Øygarden kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Utvidelse av FV229 - Øygarden kommune

Oppdragsgiver: Øygarden kommune Org.nr: 938766223
Telefon: 56382000
Web: www.oygarden.kommune.no/ E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Primær kontakt: Andreas Kårbø
Primær kontakt e-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Øygarden
Sammendrag: FV229 skal utbedres mellom Hjelmekrysset i sør og Hjelme kirke i nord. Utbedringen innebærer hovedsakelig utvidelse av bilvei og etablering av fortau for myke trafikanter. Eksisterende vei er grunnlag for linjeføringen. Vei må tilpasses eksisterende kryss. Opprusting av busslomme ved Hjelme kirke.Det skal medtas opsjon på ny hovedvannledning med mer. Vannledning skal hovedsakelig legges i nytt fortausareal. Flytting av eksisterende lysmaster med tilhørende ledningsnett.Entrepriseform er totalentreprise med kontraktsgrunnlag NS8407.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no