VVA - Eilert Sundt videregående skole - Anbud - Norges Kommunekalender

VVA - Eilert Sundt videregående skole

Oppdragsgiver: Farsund kommune Org.nr: 964083266
Telefon: 38382000
Web: www.farsund.kommune.no/ E-post: post@farsund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46544885
Primær kontakt: Steinar Sund
Primær kontakt e-post: steinar.sund@multiconsult.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Farsund
Sammendrag: Anlegget omfatter vei, va og elektroarbeider i forkant av ny Eilert Sundt VGS. Eksisterende VA skal saneres i Inger Sundts gate, Pengeveien, Strandgata og Theis Lundegaards gate, og erstattes av nytt. Eksisterende kabler skal legges om, for å legge til rette for byggingen av ny videregående skole. Det skal legges kabler for ny belysning i området. Overbygningen på eksisterende veg skal skiftes ut, og det skal asfalteres et midlertidig lag. Endelig opparbeidelse av gateoverflaten vil bli gjort i neste fase. Hovedmengder: - Ca 395 m vannledning og 5 vannkummer - Ca 235 m spillvannsledning og 6 spillvannskummer - Ca 415 m overvannsledning , 8 sandfangssluk og 4 overvannskummer - Ca 2825 m² asfaltdekke inkludert reasfaltering av eksisterende veier - Ca. 450 m³ graving av løsmasser, eventuelt kan noe av dette være sprengning - Omlegging av eksiterende kabler - Ca 180 m fjernvarmerør
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører | 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no