Nedre Barkvedvegen, Skolebekken - Tuånå, rehab vann- og avløpsanlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Nedre Barkvedvegen, Skolebekken - Tuånå, rehab vann- og avløpsanlegg

Oppdragsgiver: IVAR IKS Org.nr: 871035032
Telefon: 51908500
Web: ivar.no E-post: ivar@ivar.no
Kontaktpunkt: +47 93036240
Primær kontakt: Hilde Frøytlog Karlsen
Primær kontakt e-post: hildefroytlog.karlsen@ivar.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: IVAR IKS skal sanere vann- og avløpsledninger i Nedre Barkvedvegen, Skolebekken - Tuånå. Utskifting av eksisterende anlegg som består av asbest vannledning og fellesledning avløp i betong. Legging av nytt ledningesanlegg bestående av vannledning Ø160 mm, spillvannsledning Ø160 mm og overvannsledning Ø200/250 mm.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.12.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no