Vestgård skole - Tilbygg - Anbud - Norges Kommunekalender

Vestgård skole - Tilbygg

Oppdragsgiver: Skiptvet kommune Org.nr: 941962726
Telefon: 69806000
Web: www.skiptvet.kommune.no/ E-post: postmottak@skiptvet.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 69806000
Primær kontakt: Johan Søfteland
Primær kontakt e-post: johan.softeland@skiptvet.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Skiptvet kommune innbyr til anbudskonkurranse i forbindelse med tilbygg til Vestgård skole.Skolen har behov for mer areal til ansatte og elever, og ønsker av den grunn å bygge et nytt tilbygg til eksisterende skolebygg.Anskaffelsen er basert på Forskrift om offentlige anskaffelser.Det tas forbehold om administrativ og politisk godkjenning av prosjektet og finansiering.Byggherren står fritt til å avlyse konkurransen, uten vederlag for tilbyderne.Tilbud skal leveres på grunnlag av innhold og bestemmelser i dette dokumentet med ved-legg.Prosjektet skal gjennomføres som en generalentreprise iht. NS 8405.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no