219593 VA-anlegg Entreprise 1 - Skreia-Totenvika - Østre Toten kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

219593 VA-anlegg Entreprise 1 - Skreia-Totenvika - Østre Toten kommune

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser for Østre Toten kommune Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61189638
Primær kontakt: Thore Amundsen
Primær kontakt e-post: thore.amundsen@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Østre Toten
Sammendrag: Konkurransen gjelder etablering av nye traseer for prosjektet vann- og avløpsledninger i Totenvika i Østre Toten kommune, definert som entreprise E1 Skreia-Totenvika.Videre entrepriseoppdeling fremgår av konkurransegrunnlaget.Samlet grøftelengde for E1 er på omtrent 5200 meter eksklusive stikkledninger. Det skal legges vannledninger i dimensjon 63-110-180-250-280 mm PE, spillvannsledninger i dimensjon 110-160mm PVC samt noe 160 mm plast overvannsledninger.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no