18/4935 Rammeavtale for byggeleder/byggherreombud - Anbud - Norges Kommunekalender

18/4935 Rammeavtale for byggeleder/byggherreombud

Oppdragsgiver: Karmøy Kommune Org.nr: 940791901
Telefon: 52857500
Web: www.karmoy.kommune.no/ E-post: postmottak@karmoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99463329
Primær kontakt: Kristian Wikre
Primær kontakt e-post: krwi@karmoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Karmøy
Sammendrag: Det inviteres til konkurranse med forhandling i forbindelse med anskaffelse av rammeavtale for prosjekteringsgruppeleder.Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974 del I og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring, jfr. § 13-1(2).Denne konkurransen innledes med en kvalifiseringsfase. Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene og har blitt invitert vil få anledning til å levere tilbud.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.01.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no