Rød maling av sykkelfelt på Nord-Jæren - Anbud - Norges Kommunekalender

Rød maling av sykkelfelt på Nord-Jæren

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 45429832
Primær kontakt: Fredrik Nårstad Jensen
Primær kontakt e-post: fredrik.jensen@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Oppdraget omfatter langsgående maling av sykkelfelt langs fylkes- og riksveger på Nord-Jæren. Til sammen gjelder oppdraget ca. 64 400 m2 sykkelfelt.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no