Lundadalen avløpspumpestasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Lundadalen avløpspumpestasjon

Oppdragsgiver: Melhus Kommune Org.nr: 938726027
Telefon: 72858000
Web: www.melhus.kommune.no/ E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72858158
Primær kontakt: Bjørn Grimsmo
Primær kontakt e-post: bjorn.grimsmo@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: Melhus kommune skal bygge ny pumpestasjon for spillvann nær Lundamo. Den skal dimensjoneres for 150 personenheter, og det må bygges en adkomstveg på om lag 60-80 meter, med snuplass. Det skal leveres en livssyklusanalyse (LCA) for prosjektet. Dette er en totalentreprise. Prosjektleder er Bjørn Grimsmo ved teknisk drift, Melhus kommune.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no