Kroer Kirke - Linoljebehandling av fasade og omtekking av kobber i tårntak - Anbud - Norges Kommunekalender

Kroer Kirke - Linoljebehandling av fasade og omtekking av kobber i tårntak

Oppdragsgiver: Ås kommune Org.nr: 964948798
Telefon: 64962000
Web: www.as.kommune.no/ E-post: post@as.kommune.no
Primær kontakt: Monica Lislerud
Primær kontakt e-post: monica@molis.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Ås
Sammendrag: Ås kirkelige fellesråd (oppdragsgiver) søker med dette å inngå en kontrakt med èn aktør for å overflatebehandle fasaden og tekke om tårntaket.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 587900 - Taktekking | 99902 - Fasadeentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no