VVA-anlegg Løkkeveien - Anbud - Norges Kommunekalender

VVA-anlegg Løkkeveien

Oppdragsgiver: Halden kommune Org.nr: 959159092
Telefon: 69174500
Web: www.halden.kommune.no/ E-post: postmottak@halden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99125131
Primær kontakt: Ruben Marco Arroyo
Primær kontakt e-post: RubenMarco.Arroyo@halden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: I forbindelse med nye VA-ledninger ved Løkkeveien skal følgende arbeider utføres:- ca. 1950 m VA-grøfterca. 1930 m vannledning, hvorav ca. 525 m er to vannledninger parallelt.ca. 1400 m spillvannsledning.ca. 1000 m overvannsledning,- ca. 320 m eksisterende felles avløpsledning skal benyttes som overvannsledning.- ca. 33 stk kumgrupperAnleggsområdet består av et boligfelt og berørte gater er Os allè, Gimleveien, Løkkeveien, Lektor Adlers Gate, Atomveien, Irisveien, Rognalleen, Konvallveien, Syrenveien og Astersveien. Det ligger i dag fellessystem i boligområdet, dette skal separeres og det skal legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning. I deler av anlegget legges to vannledninger parallelt.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no