Tilbygg Elvebakken omsorgsbustadar - Larsnes - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbygg Elvebakken omsorgsbustadar - Larsnes

Oppdragsgiver: Sande kommune (Møre og Romsdal) Org.nr: 822534422
Telefon: 70026700
Web: www.sande-mr.kommune.no/ E-post: sande.kommune@sande-mr.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99579716
Primær kontakt: kjell hauge
Primær kontakt e-post: kjell.hauge@sande-mr.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Elvebakken som ligg på Larsnes har i dag 5 omsorgsbustadar derav 2 stk i underetasjen og 3 stk i overetasjen. I tillegg er det eit personal/ fellesrom i 2.etg. Plan 1.etg har eit areal på ca.170m2 og eksisterande 2.etg har eit areal på ca. 300m2. Ein tenkjer eit påbygg i 2.etg på ca.200m2 i tillegg til dagens areal. Arealbruken vert 2 stk nye omsorgsbustadar, boder, fellesrom/ vaktrom. Eksisterande bygg vart oppført i 2000/01 og vart planlagt/ utført med eindel uteområde som ikkje er heilt tilpassa brukarane av bygget. Det er eit mål å kunne få tilrettelagt betre uteområde i nær tilknyting til bygget. Det er vidare i prosjektet tenkt opparbeida nytt parkeringsareal på nordsida av Elverom som er nabo bygget til Elvebakken.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no