Bjerkreim kommune - Skjævelandsåne pumpestasjon - Ombygging - Anbud - Norges Kommunekalender

Bjerkreim kommune - Skjævelandsåne pumpestasjon - Ombygging

Oppdragsgiver: Bjerkreim kommune Org.nr: 970490361
Telefon: 51201100
Web: www.bjerkreim.kommune.no/ E-post: postmottak@bjerkreim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45479740
Primær kontakt: Oddvar Kjellesvik
Primær kontakt e-post: oddvar.kjellesvik@gmail.com
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Totalentreprise på ny pumpestasjon.Nær den eksisterende pumpestasjonen skal det setts ned en ny pumpestasjon med:1. enten tørroppstilte senkbare kloakkpumper med tilhørende utrustning i en separat maskinsump. Det skal plasseres en rustfri ståltank som pumpesump inne i maskinsumpen. Det skal være selvfall fra bunnen av pumpesumpen og inn til de tørroppstilte senkbare kloakkpumpene. Toppen av tilløpsrøret/sugestussen på de nye kloakkpumpene skal plasseres minst 200 mm under bunnen av pumpesumpen. Dette er et absolutt krav.2. eller tørroppstilte senkbare kloakkpumper med tilhørende utrustning i 1. etasje med sugerør ned til bunnen av pumpesumpen.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no