Bruvedlikehold FV Møre og Romsdal 2019 - Anbud - Norges Kommunekalender

Bruvedlikehold FV Møre og Romsdal 2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 22073000
Primær kontakt: Solgunn Langlo
Primær kontakt e-post: firmapost-midt@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Dette konkurransegrunnlaget omfatter en samlekontrakt for bruvedlikeholdsarbeider på fylkesveg i Møre og Romsdal for 2019.Kontrakten er bygd opp av planlagte vedlikeholdstiltak med gitte prosesser og mengder.Enkelte akutte tiltak på andre konstruksjoner kan forekomme i tillegg.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no