Bodal renseanlegg - tilbygg og ventilasjonsanlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Bodal renseanlegg - tilbygg og ventilasjonsanlegg

Oppdragsgiver: Rakkestad kommune Org.nr: 945372281
Telefon: 69225500
Web: www.rakkestad.kommune.no/ E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95059975
Primær kontakt: Jon Ådalen
Primær kontakt e-post: jon.adalen@rakkestad.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjektet omfatter tilbygg til eksisterende bygninger på Bodal renseanlegg med grunnflate ca. 110 m2, i 2 plan. Bygget skal inneholde teknisk rom/ ventilasjonsrom i 2. etasje og pumpeverksted i 1. etasje.I verkstedet skal monteres traverskran for løfting av pumper o.l med vekt opp til 400 kg. Innkjøring av pumper krever portåpning med bredde 3,0 m. I verkstedet skal etableres fullverdig vaskeanlegg med tilhørende avløp og installasjoner tilpasset denne funksjonen.Tilbygget skal tilpasses eksisterende bygning hva gjelder utforming, fasadebekledning, farger osv. Adkomst til verkstedhallen skal etableres både fra eksisterende bygg og ny verkstedhall.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99902 - Fasadeentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no