Fv. 460 Snik - Rødberg - Gang og sykkelveg - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 460 Snik - Rødberg - Gang og sykkelveg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder
Sammendrag: Det skal prosjekteres og bygges ny gang og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg 460 fra profil ca 23370 - 24280, totalt ca 910m. Arbeidet består blant annet av prosjektering, trafikkavvikling, sprenging, masseflytting, va-arbeider, natursteins mur, veilys, fjellsikring, rekkverk og asfalt.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no