Tannbygget - Tillbygg - Anbud - Norges Kommunekalender

Tannbygget - Tillbygg

Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune Org.nr: 864870732
Telefon: 77788000
Web: www.tromsfylke.no E-post: postmottak@tromsfylke.no
Kontaktpunkt: +47 77788000
Primær kontakt: Arne Meyer
Primær kontakt e-post: arne.meyer@tromsfylke.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: TANNbygget ligger på nabotomta rett nordvest for UiT/MH2.Tilbygget skal føres opp inntil nord fasaden på eksisterende bygg.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no