E6 Brynstunnelen - ny brannsikring - Anbud - Norges Kommunekalender

E6 Brynstunnelen - ny brannsikring

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 47272268
Primær kontakt: Bjørn Kroken
Primær kontakt e-post: bjorn.kroken@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Arbeidene omfatter ny brannbeskyttelse på portalene i begge løp i begge ender. Portalen i sør enden er til sammen ca. 110 meter lang, portalen i nordenden er til sammen ca. 55 meter lang. Hovedsakelig skal vegger opp til ca. 3,8 meter beskyttes med armert sprøytebetong og vederlag og tak beskyttes med brannplater. Arbeidene omfatter også utbedring av betongskader i portalene samt tettetiltak i fuger i portal nord og et punkt i portal sør, sørgående retning. Arbeidene skal utføres med ett og ett løp stengt, mens tunnelen holdes åpen for toveis trafikk i motsatt løp. I forkant av perioden med ett tunnelløp stengt hele døgnet vil det være mulig å utføre forberedende arbeider på natt med et løp stengt.Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Det er derfor lagt vekt på å gjennomføre arbeidene så raskt som mulig og det forutsettes tilnærmet døgnkontinuerlig arbeid i perioden med ett løp stengt hele døgnet.
Bransje(r): 60211 - Brannsikringsarbeid og -utstyr | 40436 - Brannsikringsutstyr | 625001 - Brannsikring og beredskap
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no